در حالی بروزرسانی هستیم

ROYALKOLON.com

تاریخ بازگشت: ۱۲ دی

چرا اینقدر زمان میبره؟

ما به درخواست کاربران عزیزمان که مایل به دریافت ادکلنهای دکانت در شیشه اصلی نیز هستند، نیاز به تغییرات زیادی در وبسایت داریم.

این تغییرات بهانه ای شد که علاوه بر اضافه کردن امکانات درخواستی، دستی به سر و روی وبسایت نیز بکشیم. 

دوستتون داریم و بزودی برمیگردیم♥